Automazgātavas “ENRI” ekspluatācijas un apkalpošanas noteikumi Nr.1.

1. Automazgātavas darba laiks no 8.00 līdz 21.00 (brīvdienās no 9:00 līdz 20:00).

2. Automazgātava sniedz sekojošus pamatpakalpojumus: autosalona tīrīšana, automašīnas un dzinēja mazgāšana. Automašīnas apkalpošanai tiek izmantoti daudzkārtīgi pārbaudīti sertificēti materiāli un reaktīvi, ka arī ūdens un gaisa izmantošana zem spiediena.

3. Administrācija garantē automašīnas mazgāšanas standartcikla ievērošanu, kas vienlaicīgi pieļauj grūti noņemamu (bituma, sāls, kukaiņu u.tml.) netīrumu palikšanu, lai nesabojātu automašīnas virsmu, kā arī neliela mitruma palikšanu salonā pēc ķīmiskās tīrīšanas.

4. Iebraukt automazgātavā vai izbraukt no tās, drīkst tikai pēc automazgātavas menedžera vai pilnvarotas personas norādījumiem un atļaujām.

5. Pēc iebraukšanas automazgātavā klientam jāizvēlas pakalpojumi pie automazgātavas menedžera un jāsagatavo automašīna apkalpošanai, t.i. jāaizver logi un lūka, neaizslēdzot ar atslēgu automašīnas durvis un bagāžnieku.

6. Klientam obligāti jāinformē automazgātavas menedžeris par automašīnas defektiem, kā arī gadījumā, ja kādam no automašīnas elementiem, īpaši elektroniskiem blokiem un dzinējam, ir nepieciešama speciāla papildus aizsardzība no mitruma.

7. Pakalpojumu apmaksa jāveic kasē nekavējoties, ne vēlāk kā pasūtītie darbi tiks pabeigti. Klientam kvīts vai čeks jāsaglabā līdz pakalpojuma sniegšanas beigām, jo tie būs jāuzrāda meistaram, lai saņemtu automašīnu.

8. Unikālas virsbūves automobiļiem, kā arī vairāku piesārņojuma īpatnību gadījumā (grūti noņemami netīrumi kā no ārpuses, tā arī mašīnas iekšpusē: bituma, sāls, kukaiņu, dzīvnieku vilnas, krāsvielu u.tml.) automazgātavas menedžerim ir tiesības pieņemt lēmumu par galēju pakalpojuma maksu individuāli un pēc vienošanās ar klientu, pievienojot cenrāža apmaksai punktus “automazgātavas papildpakalpojumi” (kods 20. un 21.).

9. Cena, kas norādīta cenrādī mikroautobusu apkalpošanai, domāta modeļiem līdz 2.1 metru augstumam un līdz 7 sēdvietām salonā (piemēram: Mercedes-Benz Vito, VW Multivan u.tml.). Ja mikroautobusam ir paplašināta vai pagarināta riteņu bāze, palielināts jumta augstums vai ir vairāk sēdvietu – automazgātavas menedžerim ir tiesības, paziņojot par to klientam, paaugstināt maksu par pakalpojumu, izmantojot standarta cenrāža punktus “automazgātavas papildpakalpojumi”.

10. Lai nerastos domstarpības uz laiku, kad tiek sniegts pakalpojums, klientam jāpaņem līdzi no automašīnas visas vērtīgās mantas, nauda, kā arī automašīnas atslēgas.

11. Klientam kategoriski aizliegts nodot automašīnas atslēgas, naudu vai citas vērtīgas mantas automazgātavas darbiniekiem, kā arī rādīt viņiem automašīnas signalizācijas un citu ierīču darbības principu.

12. Klients nes materiālu atbildību par automazgātavas darbinieka prasību neievērošanu mašīnas apkalpošanas procesa laikā, kā arī ēkas un iekārtu bojājumu gadījumā, kuri rodas klienta vainas dēļ.

13. Administrācija un automazgātavas darbinieki neatbild par uzlīmju, moldingu, spoguļu, emblēmu atlīmēšanos; skrambām, rūsu, nekvalitatīvu krāsojumu un jebkuriem citiem noslēptiem defektiem, kas var atklāties pēc mašīnas apkalpošanas, īpaši, ja tiek izmantots augstspiediena ūdens (vai gaisa) strūkla. Detaļu stiprināšanas kvalitātei un krāsošanai ir jāatbilst autoražotāja standartiem.

14. Administrācija un darbinieki neatbild par dekoratīvo elementu, rotājumu un citu papildus aprīkojumu bojājumiem, ko nav paredzējis autoražotājs.

15. Administrācija un automazgātavas darbinieki neatbild gadījumā, ja pirms automašīnas apkalpošanas automazgātavā klients nav pieprasījis papildus aizsargāt elektroblokus, signalizāciju, kā arī citas automašīnas daļas, iekļaujot salonu, kas var tikt bojātas augstspiediena ūdens iedarbības rezultātā, ievērojot normālu mazgāšanas standartciklu, jo prakse rāda, ka automašīnas ilgstošas amortizācijas laikā, pēc avārijas vai remonta iespējama tādu defektu atklāšana, par ko varēja zināt tikai klients.

16. Administrācija un automazgātavas darbinieki neatbild par vērtīgām mantām, naudu, automašīnas atslēgām un citām vērtībām, kas atstātas automazgātavas teritorijā un/vai automašīnā.

17. Klientiem, kuri rezervējuši pakalpojumu pēc pieraksta Internetā, ir pienākums atbraukt savlaicīgi, vismaz 5 (piecas) minūtes pirms, paziņojot par savu ierašanos automazgātavas menedžerim un saņemt no viņa norādījumus, kad un kurā boksā iebraukt automazgātavā. Administrācijai ir tiesības nodrošināt iebraukšanu automazgātavā pakalpojumu saņemšanai 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc norādītā rezervēšanas laika.

18. Pirms pakalpojuma saņemšanas, uzrādītajam pasūtījuma kodam, rezervācijas laikam, vietai un automašīnas valsts numuram jāsakrīt – pretējā gadījumā automašīnai pakalpojumi netiek sniegti un pretenzijas netiek pieņemtas.

19. Klienti, kuri ir nokavējuši savu rezervēšanas laiku vairāk nekā 5 (piecas) minūtes, tiks apkalpoti tikai rindas kārtībā.

20. Klienti, kuri kādu iemeslu dēļ neatbrauc uz pakalpojuma saņemšanu, bet viņiem ir apmaksāta rezervācija, ir tiesīgi izmantot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā un tikai dzīvās rindas kartībā tajā automazgātavā, kurā bija veikta rezervācija.

21. Pēc automazgātavas pakalpojumu rezervācijas apmaksas, nauda netiek atgriezta un pretenzijas netiek pieņemtas.

22. Pakalpojumus, kuri nav iepriekš apmaksāti rezervācijā, ir iespējams saņemt tikai gadījumā, ja tos var sniegt dotajā brīdī un pēc saskaņošanas ar automazgātavas menedžeri un papildus apmaksātus uz vietas automazgātavas kasē.

23. Ja klients patstāvīgi Internetā ir nekorekti izvēlējies un apmaksājis nepilnu cenu vēlamo pakalpojumu saņemšanai (sk. spēkā esošos noteikumus, punktus 8. un 9.), klientam ir jāveic papildus maksājumus automazgātavas kasē pēc automazgātavas menedžera norādījuma.

24. Klientam jāizbrauc no automazgātavas uzreiz pēc pakalpojumu sniegšanas, bet ne vēlāk, kā 21:00. Pretējā gadījumā administrācija nenes atbildību par automašīnas glabāšanu. Par augstāk minētā neievērošanu - sods 50 (piecdesmit) EUR apmērā.

25. Pēc automašīnas apkalpošanas klienta pienākums ir pieņemt darbu un izteikt iespējamās pretenzijas. Administrācija apņemas novērst trūkumus, kas saistīti ar pakalpojumu kvalitāti uzreiz pēc pakalpojuma sniegšanas automazgātavas ēkā. Jebkuras vēlākas pretenzijas netiek atzītas par pamatotām, jo pakalpojums zaudē savas īpašības brīdī, kad automašīna izbrauc no automazgātavas teritorijas.

26. Klientam izdotā apmaksas kvīts vai/un kases čeks apliecina, ka klients ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.